KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA

..........................1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7........................ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166

 

KÖSZÖNTJÜK

 

a Budapest, XVIII. kerület 

 Kondor Béla Általános Iskola 

 honlapján.

OM: 035128

 

ALAPÍTVÁNY A KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIÉRT

 

SZÁMLASZÁM:11718000-20456166

 

 Folyamatos papírgyűjtés az alapítvány részére!! 

 

Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor

 

 KÖSZÖNTŐ 

Kedves Látogató!

Tisztelettel köszöntöm iskolánk honlapján!

Honlapunkat azért hoztuk létre, hogy széleskörű tájékoztatást nyújtsunk intézményünkről, aktuális információkról, nevelő munkánkról, meghatározó dokumentumokról, az iskolai élet minden szinteréről. Meg szeretnénk mutatni mit és hogyan tanítunk, mit nyújtunk a hozzánk beiratkozóknak, kikre lehetünk méltán büszkék.

 Pedagógiai és szakmai munkánkkal szeretnénk elérni, hogy tanítványaink, akik nyolc évet töltenek nálunk, jól érezzék magukat és megkapják mindazt az alapot, ami a továbbtanuláshoz, a mindennapi életben való eligazodáshoz és helytálláshoz kell. Irányt tudjunk mutatni az életük további folytatásához. 

 Pedagógusaink lelkes munkájának köszönhetően diákjaink több területen megállják helyüket a házi, a kerületi és a fővárosi versenyeken, és a felvételin.

 Iskolánk mottója a "Pedagógusok iskolája a gyerekekért!", amely kifejezi az itt dolgozó pedagógusok gyermekszeretetét. 

 Kellemes böngészést!

 

Üdvözlettel: Vida Béla - intézményvezető 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 A Kondor Béla Ált. Isk.-ban folyó kiemelkedő oktató-nevelő munkáért az itt dolgozó pedagógusok

2011-ben megkapták a "Művelődésért díj"-at,

2013-ban pedig Elismerő oklevélben részesültek az Emberi Erőforrások Minisztere által a több évtizedes, nehéz körülmények között végzett, oktatás megújító, innovatív,lakókörnyezet igényeinek megfelelő oktató-nevelő munkájukért.

2010-ben iskolánk elnyerte az Egészséges munkahely-cím-et amelyet a céltudatos egészségmegörző tevékenységéért kapta.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat a Kondor Béla Általános Iskolába. Tapasztalt pedagógusok segítik az olvasás, írás, számolás, alapjait lerakni. Tehetséggondozó foglalkozások keretében, plusz óraszámban tanulhatják a gyermekek az angolt, a számítástechnikát, sportot, és a művészeteket. Az egésznapos oktatás keretében több szabadidős tevékenységet kínálunk. A gyerekek  sok szakkör közül választhatnak maguknak hasznos elfoglaltságot a tanulás mellett. Szeretettel várjuk a beiratkozott tanulók szüleit a szülői értekezletre. Segítséget nyújtunk az iskolakezdéshez. Beszélgetünk majd az óvodából az iskolába való átmenet problémájáról.

 

----------------------------------------------------------------- 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

Április

 

Az április 12-i volt diákok sportversenye 8 órakor kezdődik. A résztvevők regisztrálása 7.30-8.00 óráig tart. Kérünk mindenkit , hogy pontosan jelenjen meg. Szeretettel várjuk mind a nézőket, mind a versenyzőket!!! 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Április16-án osztályfényképezés lesz iskolánkan.

---------------------------------------------------------

Ebédbefizetés május hónapra, 21 napra:

2014. április 10. 8- 15-ig

2014. április 15. 8-12-ig

Az étkezés díja: 1x teljes  6260.-

                             1x 50%  2130.-

                             3x teljes  9156.-

                             3x 50%   4580.-

-------------------------------------------------------------------------------------------

 Fontos tudnivalók a beiratkozásról:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti - de legkésőbb az azt követő évben - tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bzottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban és ezt követően válik tankötelessé.

20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 21.§(1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.
Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértő bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen - annak közlésétől számított tizenöt napon belül - a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A Rendelet 22.§(2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vayg a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példámyát.

A sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást níújtó nevelési - oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények közül a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

A nemzetiséghez tartozó gyermeket - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba kell felvenni.

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak. A bejelentést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben ( így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyzését követően - közös szülői felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013.évi V. törvény 4:175.§(1)-(2)).

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem iratja be, szabálysértést követ el.

Beiratkozás időpontja: 2014. április 28. hétfő 8-18 óra

                                       2014. április 29. kedd 8-18 óra

                                       2014. április 30. szerda 8-18 óra

-------------------------------------------------------

Iskolai Művészeti Fesztivál lesz április 4-én! Minden szülőt szeretettel várunk!!!

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Március

 

                                  

 Iskolánk négy tanulója kiemelkedő tanulmányi eredményéért, tanulmányi versenyeken elért kiváló teljesítményéért, jó közösségi munkájáért jutalom utazáson vehet részt az erdélyi Tusnádfürdőn.

" Kiválóságok táborába" mehet:

Budai Eszter 7.o

Szénási László 8.o

Kovács Szebasztián 8.o

Wéber Dorina 6.o-os tanulók.

A kirándulást a XVIII. kerületi Önkormányzat finanszírozza.

 

---------------------------------------------------------

Kedves Szülők!

Az idén nyáron is lesz "Életmód tábor" két turnusban iskolánkban.

I. Turnus: 2014.június 23-27.

II. Turnus: 2014. augusztus 11-15-ig.

Tervezett programok: Állatkert, Margitsziget, hajókirándulás a Dunán, Gellért-hegyi kirándulás, kézműves és sportfoglalkozás.

A tábor díja 5500Ft/fő/hét. Háromszori étkezés, belépők, útiköltség. 

Jelentkezés a tábor vezetőinél: Lengyel- Nagy Erzsébet és Tóth Marianna tanárnőknél.

Jelentkezési határidő: 2014. május. 31.

---------------------------------------------------------

Március 6-án a kerületi Néprajz versenyen eredményesen szerepeltek iskolánk 3.b osztályos tanulói: Kovács Zsófia, Tóth Cintia és Simon Szabolcs
Felkészítő tanítók: Pékné Marosi Csilla és Schallerné Fehérvári Ildikó Gratulálunk nekik!

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Március 15-én futóverseny lesz Pestszentimrén "Futás, ami összeköt..." címmel.

Akit érdekel, Haraszthy Andrea tanár néninél jelentkezzen!!!!! 
Minden célba érkező emblémázott pólót vehet át. 
Bővebb információ: www.lorinc2000se.hu

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Ebédbefizetés április hónapra, 15 napra:

           2014. március 13. 8 - 15 óráig

           2014. március 18. 8 - 12 óráig

 

1 x étkezés (teljes)       4470.-Ft

 

1 x étkezés (50%-os)    2235.-Ft

 

3 x étkezés (teljes)       6540.-Ft

 

3 x étkezés (50%-os)     3270.-Ft

 Tavaszi szünet: 2014. április 17-22. 

 Igazgatói szünet: 2014. április 23-24-25.

 Ügyelet a szünet ideje alatt a Csontváry iskolában lesz.

 

------------------------------------------------------------------

Az iskolai Művészeti Fesztivál  időpontja április 4-én lesz. Szeretettel várjuk a kedves szülőket!! 

 -----------------------------------------------------------------

 

A Csibész Családvédelmi Központ munkatársai minden hónap első hétfőjén 10.00 - 11.00 óráig fogadóórát tartanak a Kondor Béla Általános Iskolában.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!

A következő Csibész fogadóóra ideje:

2014.április 7. hétfő, 10.00 óra

 

--------------------------------------------------------- 

A március 15-i ünnepség március 14-én 12 órakor lesz. Kérek mindenkit, hogy ünneplőben jelenjen meg!

 

--------------------------------------------------------

 Február

 

 

A február 22-én megrendezett budapesti Népdalversenyen iskolánk két tanulója vett részt, Wéber Dorina az 5-6-os korcsoportban, Zsíros Tímea pedig a 7-8-os korcsoportban. Mindkettőjüket Arany Ninősítésben részesítette a Zsűri.

 

Gratulálunk !!!

 

 KONDORVÁR 

Szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat ingyenes játszóházunkba!

 

 A foglalkozások 16.30 - 17.30-ig tartanak, melynek időpontjai:

 

 2013. nov. 28. Mikulásváró

 2013. dec. 12. Karácsonyváró

2014. febr. 13. Farsangváró

2014. márc. 27.  Húsvétváró

Elsős pedagógusaink:

1.a Rákos Mária

Madácsi Attila

1.b Csikászné Szalay Katalin

Baginé Hakszer Andrea

 

Beiratkozáskor választani lehet az itt felsorolt tehetséggondozó foglalkozások közül: angol, művészet, informatika, testnevelés 

 

 

Volt diákok!!!!!!

 

 Felhívás sportversenyre!!!! 

 

sportnap.jpg 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 83
Tegnapi: 170
Heti: 805
Havi: 3 067
Össz.: 310 357

Látogatottság növelés
Oldal: CÍMLAP
KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA - © 2008 - 2014 - kondor.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

EladoDomain.NET támogatásával a HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: kondor béla általános iskola - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »