KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA

..........................1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7........................ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166

 

KÖSZÖNTJÜK

 

a Budapest  XVIII. Kerületi 

 Kondor Béla Általános Iskola 

 honlapján.

OM: 035128

 

ALAPÍTVÁNY A KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIÉRT

 

SZÁMLASZÁM:11718000-20456166

 

 Folyamatos papírgyűjtés az alapítvány részére!! 

 

Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor Vigyor

 

 KÖSZÖNTŐ 

Kedves Látogató!

Tisztelettel köszöntöm iskolánk honlapján!

Honlapunkat azért hoztuk létre, hogy széleskörű tájékoztatást nyújtsunk intézményünkről, aktuális információkról, nevelő munkánkról, meghatározó dokumentumokról, az iskolai élet minden szinteréről. Meg szeretnénk mutatni mit és hogyan tanítunk, mit nyújtunk a hozzánk beiratkozóknak, kikre lehetünk méltán büszkék.

 Pedagógiai és szakmai munkánkkal szeretnénk elérni, hogy tanítványaink, akik nyolc évet töltenek nálunk, jól érezzék magukat és megkapják mindazt az alapot, ami a továbbtanuláshoz, a mindennapi életben való eligazodáshoz és helytálláshoz kell. Irányt tudjunk mutatni az életük további folytatásához. 

 Pedagógusaink lelkes munkájának köszönhetően diákjaink több területen megállják helyüket a házi, a kerületi és a fővárosi versenyeken, és a felvételin.

 Iskolánk mottója a "Pedagógusok iskolája a gyerekekért!", amely kifejezi az itt dolgozó pedagógusok gyermekszeretetét. 

 Kellemes böngészést!

 

Üdvözlettel: Vida Béla - intézményvezető 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Vida Béla 

részére 

a gyermekek harmónikus személyiségformálása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája

elismeréseként a

NÉMETH LÁSZLÓ-DÍJ

elismerést adományozta.

Balog Zoltán

miniszter

Budapest, 2014. június 1.

img_20140602_0835091.jpg-img_20140602_0835181.jpg

-----------------------------------------------------------------

A Kondor Béla Általános Iskolában folyó kiemelkedő oktató-nevelő munkáért az itt dolgozó pedagógusok

2011-ben megkapták a "Művelődésért díj"-at,

2013-ban pedig Elismerő oklevélben részesültek az Emberi Erőforrások Minisztere által a több évtizedes, nehéz körülmények között végzett, oktatás megújító, innovatív,lakókörnyezet igényeinek megfelelő oktató-nevelő munkájukért.

2010-ben iskolánk elnyerte az Egészséges munkahely-cím-et amelyet a céltudatos egészségmegörző tevékenységéért kapta. 

----------------------------------------------------------------- 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK 

Nyári ügyeleti napok:

2014. július 2. szerda 8.00 - 12.00

2014. július 16. szerda 8.00 - 12.00

2014. július 30. szerda 8.00 - 12.00

2014. augusztus 13. szerda 8.00 - 12.00

Pótvizsga:

2014. augusztus 22. péntek 8.00

Évnyitó:

2014. augusztus 29. péntek 17.00

Első tanítási nap: 

2014. szeptember 1.

Nyáron tankönyvosztást nem tartunk. A tankönyveket az első tanítási napon, a tanórákon adjuk át. A szülőknek nem kell befáradniuk az iskolába. A tankönyveket azoknak a tanulóknak adjuk át, akik:

- a nyáron kipostázott csekken befizették a tankönyvcsomag árát, vagy

-az ingyenesre való jogosultságukat a mellékelt igénylőlapon kérték és a kedvezményre való igazolást a nyári ügyeleti napok valamelyikén bejuttatták az iskolába.

A törvény alalpján az első és második évfolyamon tankönyvcsomag ingyenes. Az állam az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaknak a tartós tankönyvet a korábbi évfolyamokon visszaszedett használt tankönyvekkel biztosítja.

A tankönyvcsomag várható árai: 

1. évfolyam: ingyenes

2. évfolyam: ingyenes

3. évfolyam: 9100.-

4. évfolyam: 11 040.-

5. évfolyam: 12 282.-

6. évfolyam: 9550.-

7. évfolyam: 12 405.-

8. évfolyam: 12 312.-

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak a kedveznényt igazoló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  határozatot, a MÁK igazolást, tartós betegségről szóló igazolást stb-t, a nyári ügyeleti napokon tudják behozni az iskolába, vagy legkésőbb a tankönyv átvételekor a tanuló hozza magával.

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a nyár folyamán a fizetős családok részére csekket küld ki, melynek befizetésével a tanuló jogosult lesz átvenni tankönyveit az első tanítási napon.

 Tájékoztató az étkezésről

2014. szeptember hónapra az ebédbefizetés az alábbiak szerint történik:

22 napra fizetünk  1xétkezés /100%/  6560.-

                              1x étkezés /50%/  3280.-

                              3xétkezés /100%/  9592.-

                              3xétkezés/ 50%/   4800.- 

2014. augusztus 13-án 8.00 - 12.00 óráig az ingyenes étkezésre jogosultaknak kell az iskolában, ill. le kell adni igénylésüket a térítésmentes étkezésre. Ezen a napon csak az ingyenes étkezők ügyeit tudjuk intézni.

2014. augusztus 14-én 14.00 - 18.00 óráig a FIZETŐS diákok részére tartunk ebédbefizetést.

pótbefizetés: augusztus 19-én 8.00-12.00 óráig

 

 

JÚNIUS

 - Június 6-án sportnap

Június 6-án iskolagyűlés

- Június 12-én ballagás 11 órakor

június 13 utolsó tanítási nap

- június 18-án 17 órakor tanévzáró ünnepély

--------------------------------------------------------------------------

 

Május

 

- Május 28-án országos kompetencia mérés.

- május29-30 osztálykirándulások időpontja

----------------------------------------------------------------------------

DÖK FELHÍVÁS !!!!

GYŰJTSETEK MINÉL TÖBB PAPÍRT!!! JÚNIUS 2-3--4-5-ÉN ADHATJÁTOK LE!!!

-----------------------------------------------------------------

A 2014/2015-ös tanévben a következő tanulók kezdhetik meg iskolai tanulmányaikat a Kondor Béla Általános Iskolában.

Ács Bianka

Bálint Antónia Izabella

Baráth Szonja Kata

Birinyi Noémi

Bódi Ramóna Virág

Boros Csaba

Brückner Zsolt

Bulyáki Kevin Róbert

Donkó Marcell

Fehér Afrodité

Felházi Renáta

Flick Bence

Gáspár Dzsenifer

Gyánti Senon Leila

Hajdú Barnabás

Kiss Alexandra

Kovács Krisztián

Kőrösi Viktória Mónika

Kucsik Levente

Német Orsolya

Német Sámuel

Németh Dóra

Orgoványi Dániel

Pető Dominik

Rafael Ferenc

Serbán Evelin Erzsébet

Sturm Alina

Szabó Tara Ivett

Székely Szabolcs

Takács Zétény

Tóth Ágnes

Tóth Dorina

Varga Lilla

 Várhelyi Viktória Vanessza

Vígh Nikolett

Kiss Géza

Szeretettel várják a leendő kisdiákokat a tanító nénik és a tanító bácsi.Érdekes délutáni elfoglaltságok, szakkörök, tehetséggondozó foglalkozásokon vehetnek részt tanulóink.

Várjuk a kedves Szülőket május 14-én délután 17 órakor tartandó szülői értekezletre. Találkozhatnak a tanítókkal. Hasznos tanácsokkal szeretnénk segíteni a beiskolázást, az óvodából az iskolába való átmenetet.

----------------------------------------------------------------------------

Felhívjuk a nagycsaládosok figyelmét, hogy a családi pótlék igazolásához már nem elegendő a bankszámla kivonat. Be kell szerezni a Magyar Államkincstártól a Hatósági Bizonyítvány családi pótlék folyósításáról szóló nyomtatványt.

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ebédbefizetés június hónapra, 9 napra:

2014. május 15. 8-15 óráig

2014. május 20. 8-12 óráig

1x étkezés (teljes) 2682.-Ft

1x étkezés (50%) 1341.-Ft

3x étkezés (teljes) 3924.-Ft

3x étkezés (50%) 1962.-Ft

------------------------------------------------------------------------------------------

Május 7-én szülői értekezletet tartunk. Az alsós 17 órakor, a felsős 18 órakor kezdődik.

Május 10 -én tanítás lesz a pénteki órarend szerint.

---------------------------------------------------------

 

Április

Április 4-én megrendezésre került iskolánk Művészeti Fesztivál-ja. Sikeres és színvonalas műsorszámokat láthattunk. A képeket "A közelmúlt eseményei " címszó alatt tekinthetik meg.

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az április 12-i volt diákok sportversenye 8 órakor kezdődik. A résztvevők regisztrálása 7.30-8.00 óráig tart. Kérünk mindenkit , hogy pontosan jelenjen meg. Szeretettel várjuk mind a nézőket, mind a versenyzőket!!! 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Április16-án osztályfényképezés lesz iskolánkan.

---------------------------------------------------------

Tudnivalók a beiratkozásról:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti - de legkésőbb az azt követő évben - tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bzottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban és ezt követően válik tankötelessé.

20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 21.§(1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.
Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértő bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen - annak közlésétől számított tizenöt napon belül - a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A Rendelet 22.§(2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vayg a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példámyát.

A sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást níújtó nevelési - oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények közül a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

A nemzetiséghez tartozó gyermeket - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba kell felvenni.

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak. A bejelentést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben ( így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyzését követően - közös szülői felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013.évi V. törvény 4:175.§(1)-(2)).

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem iratja be, szabálysértést követ el.

Beiratkozás időpontja: 2014. április 28. hétfő 8-18 óra

                                       2014. április 29. kedd 8-18 óra

                                       2014. április 30. szerda 8-18 óra

-------------------------------------------------------

Iskolai Művészeti Fesztivál lesz április 4-én! Minden szülőt szeretettel várunk!!!

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Március

 

                                  

 Iskolánk négy tanulója kiemelkedő tanulmányi eredményéért, tanulmányi versenyeken elért kiváló teljesítményéért, jó közösségi munkájáért jutalom utazáson vehet részt az erdélyi Tusnádfürdőn.

" Kiválóságok táborába" mehet:

Budai Eszter 7.o

Szénási László 8.o

Kovács Szebasztián 8.o

Wéber Dorina 6.o-os tanulók.

A kirándulást a XVIII. kerületi Önkormányzat finanszírozza.

 

---------------------------------------------------------

Kedves Szülők!

Az idén nyáron is lesz "Életmód tábor" két turnusban iskolánkban.

I. Turnus: 2014.június 23-27.

II. Turnus: 2014. augusztus 11-15-ig.

Tervezett programok: Állatkert, Margitsziget, hajókirándulás a Dunán, Gellért-hegyi kirándulás, kézműves és sportfoglalkozás.

A tábor díja 5500Ft/fő/hét. Háromszori étkezés, belépők, útiköltség. 

Jelentkezés a tábor vezetőinél: Lengyel- Nagy Erzsébet és Tóth Marianna tanárnőknél.

Jelentkezési határidő: 2014. május. 31.

---------------------------------------------------------

Március 6-án a kerületi Néprajz versenyen eredményesen szerepeltek iskolánk 3.b osztályos tanulói: Kovács Zsófia, Tóth Cintia és Simon Szabolcs
Felkészítő tanítók: Pékné Marosi Csilla és Schallerné Fehérvári Ildikó Gratulálunk nekik!

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Március 15-én futóverseny lesz Pestszentimrén "Futás, ami összeköt..." címmel.

Akit érdekel, Haraszthy Andrea tanár néninél jelentkezzen!!!!! 
Minden célba érkező emblémázott pólót vehet át. 
Bővebb információ: www.lorinc2000se.hu

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Ebédbefizetés április hónapra, 15 napra:

           2014. március 13. 8 - 15 óráig

           2014. március 18. 8 - 12 óráig

 

1 x étkezés (teljes)       4470.-Ft

 

1 x étkezés (50%-os)    2235.-Ft

 

3 x étkezés (teljes)       6540.-Ft

 

3 x étkezés (50%-os)     3270.-Ft

 Tavaszi szünet: 2014. április 17-22. 

 Igazgatói szünet: 2014. április 23-24-25.

 Ügyelet a szünet ideje alatt a Csontváry iskolában lesz.

 

------------------------------------------------------------------

Az iskolai Művészeti Fesztivál  időpontja április 4-én lesz. Szeretettel várjuk a kedves szülőket!! 

 -----------------------------------------------------------------

 

A Csibész Családvédelmi Központ munkatársai minden hónap első hétfőjén 10.00 - 11.00 óráig fogadóórát tartanak a Kondor Béla Általános Iskolában.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!

A következő Csibész fogadóóra ideje:

2014.április 7. hétfő, 10.00 óra

 

--------------------------------------------------------- 

A március 15-i ünnepség március 14-én 12 órakor lesz. Kérek mindenkit, hogy ünneplőben jelenjen meg!

 

--------------------------------------------------------

 Február

 

 

A február 22-én megrendezett budapesti Népdalversenyen iskolánk két tanulója vett részt, Wéber Dorina az 5-6-os korcsoportban, Zsíros Tímea pedig a 7-8-os korcsoportban. Mindkettőjüket Arany Ninősítésben részesítette a Zsűri.

 

Gratulálunk !!!

 

 KONDORVÁR 

Szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat ingyenes játszóházunkba!

 

 A foglalkozások 16.30 - 17.30-ig tartanak, melynek időpontjai:

 

 2013. nov. 28. Mikulásváró

 2013. dec. 12. Karácsonyváró

2014. febr. 13. Farsangváró

2014. márc. 27.  Húsvétváró

Elsős pedagógusaink:

1.a Rákos Mária

Madácsi Attila

1.b Csikászné Szalay Katalin

Baginé Hakszer Andrea

 

Beiratkozáskor választani lehet az itt felsorolt tehetséggondozó foglalkozások közül: angol, művészet, informatika, testnevelés 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 33
Tegnapi: 262
Heti: 558
Havi: 558
Össz.: 328 517

Látogatottság növelés
Oldal: CÍMLAP
KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA - © 2008 - 2014 - kondor.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

EladoDomain.NET támogatásával a HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: kondor béla általános iskola - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »